sağlık’sal şeyler Arşivi

Psikiyatrist Nedir?

Bir tıp dalı olan psikiyatri ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlığı olan kişi psikiyatristtir. Psikiyatrist, akıl ve ruh hastalıkları sonucu ortaya çıkan düşünce, duygu ve davranış şekillerindeki bozuklukların Devamı